GUANGDONG QINCAI COSMETICS TECHNOLOGY CO., LTD.
ADD:Chengxing industrial BLDG, Jieyang road, Jinyuan industrial zone, Shantou city, Guangdong province
TEL:0086-754-82489527
FAX:0086-754-82484890
E-mail:qincai@stqincai.com

Tony
Tel/WeChat:0086-13802719597 
Email:tony@stqincai.com

Xu
Tel/WeChat:0086-13802719527
Email:xu@stqincai.com

Ibrahim
Tel: 00972-599261627
Email: ibrahim@stqincai.com